VA (Vatten och avlopp)

Tema Markmiljö AB

VA (Vatten och avlopp)

Funderar du på att anlägga ett nytt avlopp? Vi kan hjälpa dig hela vägen från idé till färdigt avlopp.

 

Vi på Tema Markmiljö tar hand om alla markarbeten så som grävning och infiltration samt tillhandahåller alla nödvändiga produkter för ditt system. Inklusive minireningsverk och rördelar, grus och fyllnadsmassor mm.

 

Passa på att utnyttja rotavdraget som innebär att du får 50% avdrag på arbetskostnaden.

 

 

Kort om infiltrationer, markbäddar och reningsverk

Vi anlägger allt ifrån infiltrationer och markbäddar till minireningsverk och reningsverk.

I en infiltrationsanläggning så renas vattnet genom att det rinner genom naturlig sand och jordlager för att tillslut nå grundvattnet. Infiltration används för rening av bland annat BDT-vatten. (BDT-vatten står för bad-, disk- och tvättvatten och är ett samlingsnamn för allt avloppsvatten från hushåll förutom toalettvatten.)

 

Minireningsverk används vid blandat avloppsvatten från tex en eller flera fastigheter. Avloppsvattnet som kommer in till reningsverket går igenom sedimentering, biologisk rening och kemisk fällning. Det finns många olika fabrikat på minireningsverk och skillnaderna består främst av prestanda, storlek, utseende, och kostnad. Gemensamt är att de i hög grad är automatiserade vad gäller kemfällning, pumpning och luftning av den biologiska reningen.

 

Minireningsverk finns anpassade för ett normalhushåll (5 personer) och många tillverkare har även större modeller som är anpassade för flera hushåll. Avloppsanläggningen du väljer måste vara en anläggning som har tillstånd från miljönämnden (eller motsvarande) i din kommun. Ofta behövs en infiltration eller markbädd efter reningsverket som extra säkerhet vid driftstörningar.

 

Behöver du anlägga ett nytt avlopp eller hjälp ditt befintliga avlopp? Kontakta gärna oss så hjälper vi dig att hitta en lösning som passar just dina behov.