Trädfällning

Tema Markmiljö AB

Trädfällning

Traditionell trädfällning är ett tillvägagångssätt som tillämpas om utrymme och markförhållanden tillåter detta.Fällning i bebyggelse kräver ofta att trädet nedmonteras, sk. sektionsfällning. Detta görs för att inte skada känsliga miljöer eller värdefulla objekt i trädets närhet.

 

Kontakta oss gärna för en konsultation.