Trädgård

Tema Markmiljö AB

Trädgård

Ska du anlägga en ny trädgård eller göra om din befintliga trädgård?

 

 

Vi utför alla slags markarbeten så som:

- Sten- och plattläggning

- Trappor och murar

- Gräsytor, insådd eller färdigt gräs

- Rabatter

- Vattenspeglar, dammar

- Garageuppfarter

- Belysningsarbeten

- Stängsel, nyproduktion och reparationsarbeten

- Schaktarbeten, vi har en egen maskinpark med både grävmaskiner och hjullastare.

- Altaner och andra snickerier

- Husgrunder, dränering

- På vintern kan vi även erbjuda snöröjning

Du kan få hjälp med förslag till utformning, materialval och dylikt. Vi erbjuder även kompletta helhetslösningar, som totalentreprenörer ansvarar vi för allt arbete gällande mark ,bygg ,målning, el m.m

 

Välkommen att kontakta oss för att diskutera det ni vill ha utfört. Vi hjälper gärna till med tips och idéer!