Husgrunder och dränering

Tema Markmiljö AB

Husgrunder och dränering

Vi på Tema Markmiljö anlägger både små och stora grunder. Det kan tex röra sig om en grund till en utbyggnad, ett uthus, garage eller bostashus. Vi utför även dräneringar av grunder.

 

Kort om dränering.

Dräneringens främsta uppgift är att förhindra fuktskador på huset.

När ett husbygge ska påbörjas är det viktigt att dränering och markarbeten under och kring huset utförs innan husgrunden kommer på plats. Detta är en av de viktigaste förutsättningarna för att huset ska undgå fuktproblem. En äldre grund kan ibland behöva dräneras om. Orsakerna kan vara flera, såsom förändringar i omgivningen på grund av bygge eller andra anläggningsarbeten. Marklutningen från huset kan ha ändrats genom till exempel tjälskjutning och sättningar mm.

 

Om du ska påbörja ett nytt husbygge eller behöver dränera om en befintlig byggnad så kontakta gärna oss för en kunsultation.